SwitchPoint Incasso is onveilig door fraude-gevoeligheid

    

Don Quichotte of bloedvete?

Gepubliceerd op 9 augustus 2004, 13:25 uur.

Voor de goede orde: ik heb inderdaad wel betere dingen te doen dan Don Quichotte uit te hangen, maar aangezien dit de enige manier lijkt waarop ik mijn eigen risico's kan afdekken heb ik meteen maar besloten om in een moeite door wat heisa te schoppen hierover, zodat anderen hier ook geďnformeerd raken.
Als er een opt-out was geweest, had ik allang mijn aandacht ergens anders aan besteed.

Overigens heb ik daarnaast ook geen drijfveer of belang om het bedrijf KPN aan te pakken. Ik constateer alleen opnieuw (zie ook tikkentellerprobleem, april-juni 2001) dat KPN zo haar eigen wijze heeft om techniek in- of uit te faseren, en daarbij geen oog heeft voor de maatschappelijke gevolgen van deze acties, of ze bagatelliseert. Dit is bepaald niet klantvriendelijk te noemen, en niet meer van deze tijd.
Er bestaat een optimum tussen innovatie en consolidatie van technologie, en tussen een gebruikersvriendelijk en beheerdersvriendelijke wijze van introductie.

Hetze tegen KPN en tegen SwitchPoint?

Voor degenen die mijn activiteiten zien als anti-KPN per sé, en daarom mij bekritiseren: richt u zich op de inhoud van mijn boodschap. Ik ben niet geobsedeerd om KPN als bedrijf dwars te zitten. Ik trek de veiligheid van identificatie op basis van Klipping niet in twijfel, als het gaat om het identificeren van de lokatie van een internetgebruiker.
Ik trek zelfs niet eens de privacy-gevoeligheid van de methode in kwestie, hoewel dat punt voor het inkoppen ligt.

Wie mij wil beschuldigen van eventuele antipathie jegens KPN: dit kan voortkomen vanuit de manier waarop men mij op dit onderwerp van het kastje naar de muur stuurde, om maar kritische vragen te kunnen ontwijken. Daar ben ik als consument zeker niet van gediend en dat heeft tenslotte geleid tot mijn vastberadenheid om de onderste steen boven te krijgen. Desondanks tracht ik de informatie zo neutraal mogelijk te brengen, maar uiteraard probeer ik wel de nodige aandacht te trekken om zoveel mogelijk mensen te informeren.

Richt u zich op mijn boodschap:

  1. Ik wil u informeren over mogelijke risico's van de dienst zodat u zelf kunt bepalen of u hier iets aan wilt veranderen. In sommige situaties is de techniek wel degelijk veiliger dan Credit cards, maar in sommige situaties ook niet: daarom moet men zelf kiezen en niet onwetend gedwongen worden door KPN.
  2. Ik wil protest aantekenen tegen de manier waarop ik als individuele consument behandeld c.q. bijna voorgelogen wordt: zie mijn correspondentie met KPN.
  3. Met de media-aandacht wil ik wat betreft KPN alleen bereiken dat opt-in een standaard wordt en mensen zelf kunnen kiezen.
  4. Met de media-aandacht wil ik wat betreft de politiek dat er kritisch gekeken wordt, naar de oorzaken waarom juridische en financiele wetgeving het kennelijk mogelijk maakt dat consumenten steeds weer geconfronteerd worden met nieuwe problemen wat betreft online of telefonische incassos. De maatschappelijke weerstand tegen het ongevraagd aanbieden van SwitchPoint Incasso vertoont aanzienlijke overeenkomsten met de manier waarop slachtoffers van betaal-SMSjes en 0900-fraude tevergeefs achteraf hun gelijk probeerden te halen. Hopelijk kunnen we nu eens de put dempen voordat de kalfjes gaan verdrinken?