Column over de maatschappelijke achtergronden

    

Gepubliceerd op 12 september 2004, 17:40

Op uitnodiging van EDP-Audit.com (een site voor IT security experts) heb ik een column voor hun site geschreven waarin ik een analyse geef over de gang van zaken en de betrokkenheid van politiek en maatschappij bij de dienst. Ik heb vele vragen die vooralsnog niet beantwoord zijn, en waarover u mee kunt discussieren op het forum van de site.
Neemt u s.v.p. de moeite om mee te discussieren over de column en de andere reacties te lezen.

Macht versus kwetsbaarheid

door Tjalling Kuipers

Het is een oud gezegde - kennis is macht - ik zou niet weten wie zich die waarheid het eerst realiseerde. Het zal echt geen term zijn vanuit recente geschiedenis van de IT. Was het Napoleon? Caesar? Eens temeer lijkt dit van toepassing in het moderne leven, zoals de meesten van ons dat leiden, met alle techniek en daaraan verweven financieel-juridische mogelijkheden.

Wat ik echter merk, is dat ook gebrek aan kennis een exponentiele relatie begint te ontwikkelen met kwetsbaarheid. Kennelijk wordt er in onze maatschappij zodanig veel gehecht aan termen als innovatie en technische vooruitgang, dat men op de besluitvormingsniveaus in overheidsinstanties al snel verblind raakt wanneer een voor hen vertrouwde partij een infrastructureel voorstel doet. Zeker als dat in eerste instantie erg aantrekkelijk lijkt. Wanneer in tweede instantie een kritische toon gezet wordt, komt "de gevestigde orde" in beweging om elkaar de hand boven het hoofd te houden. Ik besef mij dat dit een aanzienlijk linkse uitspraak is, terwijl ik mijzelf als zodanig niet beschouw. Mijn stelling is dat het succes van iedere innovatie gerelateerd is aan het perspectief van degene die ermee geconfronteerd wordt. Een belangrijke randvoorwaarde is dan dat de betrokkenen in de gelegenheid moeten zijn om zich in bepaalde mate te kunnen onttrekken aan innovaties.

Ik wil niet betuttelen, maar sommige mensen in onze maatschappij met beperkte kennis van techniek mogen toch niet het slachtoffer worden van "innovaties" die doorgedrukt worden door de personen die het net iets beter weten te verkopen dan de mensen die daadwerkelijk weten wat de gevolgen zijn. Erg kenmerkend hiervoor is de gang van zaken zoals deze geconstateerd is met de introductie van de dienst SwitchPoint Incasso van KPN. Op dit moment is er grote ophef ontstaan - met een kleine voorzet gegeven door ondergetekende - over de maatschappelijke wenselijkheid ervan. En voornamelijk de standaard toevoeging ervan aan de telefoonlijn.

Deze SwitchPoint Incasso dienst stelt KPN vastelijn abonnees in staat om via een internetverbinding over hun telefoonlijn en het invullen van hun bankrekeningnummer en telefoonnummer incasso-opdrachten te doen tot 3000 euro per keer.

Stelt u zich eens voor hoeveel mensen wel dit soort basisinformatie zullen weggeven in een telefoongesprek of aan de deur, erop vertrouwende dat het niet al te gevaarlijk hoeft te zijn. Als de context van het gesprek zodanig is dat het logisch is om je bankrekeningnummer te geven, dan zullen mensen dat doen. En een telefoonnummer zeker. Nog afgezien van het feit dat je niet eens vrijwillig hoeft mee te werken, opdat kwaadwillenden deze informatie in handen krijgen. Wie staat er niet in de telefoongids? Een pin-code of wachtwoord heeft al een heel andere status, daarvan weet iedereen het belang om het voor jezelf te houden.

Enfin, ervan uitgaande dat u met deze beschrijving in staat moet zijn om achtergrondinformatie te vinden, beperk ik mij binnen deze column tot de achtergronden bij deze affaire.

Sinds de Consumentenbond twee jaar geleden pleitte voor een verbetering van de incassoverwerking door banken, en tv programma's als Vara Kassa en Tros Radar sindsdien beelden brachten van schrijnende situaties met gedupeerden door virussen die hoge telefoonrekeningen veroorzaakten, of betaal-SMS-diensten die niet uit te zetten waren, is geen enkele politieke organisatie erin geslaagd om hier voor consumenten een betere bescherming aan te brengen. Het kalf/gedempte-put spreekwoord is kennelijk een voorwaarde voordat men in actie komt; analyses voor structurele oplossingen hiervoor worden niet gemaakt. Of althans niet geëffectueerd in beleid. Het jongste voorbeeld met SwitchPoint Incasso is daar wederom een voorbeeld van.

Ik ben student Bedrijfsinformatietechnologie aan de Universiteit Twente, 26 jaar, heb geen RE-titel, maar volgens planning over 4 maanden wel een Ir./MSc titel. En ja, ik moet inderdaad eigenlijk op dit moment aan mijn scriptie schrijven. Real-options voor vervanginsinvesteringen in IT objecten, daar gaat het over. U bent welkom bij mijn eindpresentatie, maar dat terzijde. Ik leer graag. Kan iemand van u mij uitleggen waarom ik degene moet zijn die met veel moeite aandacht weet te krijgen voor iets wat 99% van de mensen die ik erover vertel, als onwenselijk ervaart ? Is dit zo'n ondoorzichtig probleem? Het ongeloof dat zoiets mogelijk blijkt te zijn, is zonder uitzondering de standaard reactie. Ook van professionals van wie ik al eerder een reactie had verwacht. En het persbericht van KPN heeft op alle bekende IT-sites gestaan op 26 juli. Als u dan toch wilt proberen mij hierover verder in te lichten, beantwoordt u dan s.v.p. ook meteen één of meer van de volgende vragen:

Voor een deel kan en mag ik het antwoord op mijn vragen verwachten: dan zoek je dat toch even uit? Ik vraag in sommige gevallen om speculaties, en in andere gevallen om harde feitenkennis. Hetgeen wat ik hoop te bereiken is dat er een discussie ontstaat en dat marktpartijen en individuen al dan niet uit een bepaalde groepering zich geprikkeld voelen om een bijdrage te leveren die leidt tot verbetering van de huidige situatie.De discussie is er tevens op gericht om u aan te spreken op uw persoonlijke contacten met instanties die ertoe kunnen bijdragen om deze situatie te veranderen. U besluit zelf of u dit doet, afhankelijk van uw positie, uw belangen en uw maatschappelijke betrokkenheid.Ik heb verder totaal geen illusies om de perfecte maatschappij te kunnen creëren, maar in dit geval voelde ik mijn gelijk gesterkt door de reacties die ik kreeg en ik hoop deze kracht te kunnen overdragen aan personen die in de positie zijn om hieraan mee te werken.

Was getekend,

Tjalling Kuipers,
Amersfoort, 10 september 2004.


Reacties kunnen per mail of via het forum op EDP-Audit.com