SwitchPoint Incasso: afzeggen

    

Als u via deze pagina voor het eerst deze site bezoekt, bekijk dan ook de hoofdpagina met uitleg

Hoe meld ik mij af?

Als u - nadat u zich geinformeerd hebt - wilt afsluiten voor deze dienst, stuur dan een mailtje naar info@switchpoint.nl, met de volgende gegevens:

Nota bene 1: KPN stelt op haar site dat ook uw bankrekening nummer meegestuurd moet worden. Doet u dit niet! De praktijk is dat dit niet nodig is en alleen maar risico's met zich meebrengt die we juist proberen te voorkomen.

Nota bene 2: KPN heeft mij gevraagd u te wijzen op een door hen geprefereerde methode door uw nummer in te vullen op hun website. Ik heb echter al meerdere keren vernomen dat niet-Microsoft-browsers hiervan geen gebruik kunnen maken. Kiest u zelf welke methode u gebruikt.

Nota bene 3: Er zijn veel klachten over de afmeldmethode. Wellicht is de tip van een van de lezers van deze site zo gek nog niet: bel de storingsdienst 0800-0807 (gratis) en eis afmelding bij hen. Doe dit bij voorkeur wel vanaf uw vastelijn.


Koppie-pasta mailtje

Gepubliceerd op 12 augustus 2004, 15:58 uur.

Je kunt onderstaand mailtje kopieren voor het afzeggen...

LS,

zojuist las ik op www.tjallingkuipers.nl dat ik via dit emailadres het risico op switchpoint kan afsluiten. Wilt u svp voor KPN tel.nr [UW TELEFOONNUMMER] en ALLE andere bijbehorende telefoonnummers ALLE diensten van SwitchPoint blokkeren? Dus zowel Incasso als Dialers en dergelijke.

Op welke termijn is dit geregeld? Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging net zoals u deze verzendt bij bevestiging nummerweergave blokkering.

Bij voorbaat dank,
[UW NAAM]


Zo kan het ook...

Gepubliceerd op 12 augustus 2004, 16:59 uur.

From: [censuur: afzender]
To: info@switchpoint.nl
Cc: p.a.j.n.vanleeuwen@kpn.com
Subject: Afmelding Switchpoint


L.S.,


met grote zorg heb ik begrepen dat bij mijn telefoonaansluiting ongevraagd een extra dienst is toegevoegd, waardoor ik opeens risico loop flink geld kwijt te raken: Switchpoint. Dit is niet eens aangekondigd per brief, maar stiekem ingevoerd.

Ik ben hier totaal niet van gediend, en wil dan ook dat dit terstond uitgeschakeld wordt. Ik wil hierbij dan ook aangeven geen enkele verantwoording te nemen voor welke rekening dan ook, en zal elke betaling die door Switchpoint wordt veroorzaakt terstond terug laten draaien. Ook wil ik graag weten via welk rekeningnummer deze betalingen zullen gaan, zodat ik een complete blokkade kan opstellen.

Ik verzoek u ook om dit soort grapjes in de toekomst achterwege te laten. Ongevraagd iemand financieel risico laten lopen is een schandalige actie, zeker als dat onder het mom van "service" gebeurt.

Dus per direct en met terugwerkende kracht uitschakelen dat Switchpoint!


Met zeer geirriteerde groet,

[Censuur: naam afzender]


CC of BCC?

Mensen die mij willen om welke reden dan ook willen (b)cc-en, zoals bij de bovenstaande mail aan KPN, mogen dat uiteraard doen... gebruik daarvoor svp switchpoint - at - tjallingkuipers.nl


Of zo (beetje knippen en plakken)...

Aan: info@switchpoint.nl
CC: p.a.j.n.vanleeuwen@kpn.com
Onderwerp: Afmelding Switchpoint


L.S.,
met grote zorg heb ik begrepen dat bij mijn telefoonaansluiting ongevraagd een extra dienst is toegevoegd, waardoor ik opeens risico loop flink geld kwijt te raken: Switchpoint. Dit is niet eens aangekondigd per brief, maar stiekem ingevoerd.

Ik ben hier totaal niet van gediend, en wil dan ook dat dit terstond uitgeschakeld wordt. Ik wil hierbij dan ook aangeven geen enkele verantwoording te nemen voor welke rekening dan ook, en zal elke betaling die door Switchpoint wordt veroorzaakt terstond terug laten draaien. Ook wil ik graag weten via welk rekeningnummer deze betalingen zullen gaan, zodat ik een complete blokkade kan opstellen.

Ik verzoek u ook om dit soort grapjes in de toekomst achterwege te laten. Ongevraagd iemand financieel risico laten lopen is een schandalige actie, zeker als dat onder het mom van "service" gebeurt.

Wilt u svp voor KPN tel.nr [UW TELEFOON NUMMER] ALLE diensten van SwitchPoint blokkeren? Dus zowel Incasso als Dialers en dergelijke.

Dus per direct en met terugwerkende kracht uitschakelen dat Switchpoint!

Op welke termijn is dit geregeld? Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging net zoals u deze verzendt bij bevestiging nummerweergave blokkering.

Bij voorbaat dank,
Met zeer geirriteerde groet,

[UW NAAM]
[UW ADRES]
[POSTCODE] [WOONPLAATS]
TEL: [TELEFOONNUMMER]

p.s: KPN stelt op haar site dat ook mijn bankrekening nummer meegestuurd moet worden. Dat doe ik dus niet! De praktijk is dat dit niet nodig is en alleen maar risico's met zich meebrengt die ik juist proberen te voorkomen.


Of niet afmelden natuurlijk, want je hebt je immers ook niet aangemeld?

Gepubliceerd op 18 augustus 2004, 10:40

From: [censuur]
To: info@kpn.com
Cc: switchpoint - at - tjallingkuipers - punt - nl>
Subject: klacht switchpoint

Aan de directie.

Ik stel U aansprakelijk voor elk bedrag dat mogelijk via Switchpoint van een van onze rekeningen afgeschreven wordt.

Wij zijn niet van plan gebruik te maken van dit systeem.

Wij zijn niet geinformeerd over de mogelijkheden en zijn niet gevraagd of we het willen gebruiken.

Per toeval heb ik gelezen over het bestaan van dit systeem en over de risico,s.


Dit is geen afmelding.

Ik vind het niet mijn taak me af te melden voor iets waarom ik niet gevraagd heb.


Hoogachtend,
[censuur: namen, woonplaats]

Opmerking: ik ben benieuwd wat de KPN hiermee doet...


Nadruk: onwenselijk en geen aansprakelijkheid erkennen

LS,

De manier waarop u Switchpoint ongevraagd heeft ingevoerd stuit mij niet alleen tegen de borst, maar dwingt mij u aansprakelijk te houden voor alle directe of indirecte schade of andere negatieve gevolgen, al dan niet financieel, van uw door mij ongewenste invoering van Switchpoint en het hieraan verbinden van mijn telefoonaansluiting [xxxxxxxx] tnv [xxxxxxx].

Hoewel ik mij gedwongen heb gevoeld om mij af te melden bij info@switchpoint.nl is deze afmelding geenszins een erkenning van afname van Switchpoint. Ik geef hierbij met klem aan dat ik GEEN toestemming geef voor aansluiting, afname, of deelname aan danwel van Switchpoint.

[Afzender]


Keer terug naar de vragenlijst