KPN SwitchPoint Incasso

    

Welkom op een site die bestemd is om de misstanden aan de kaak te stellen omtrent de dienst SwitchPoint Incasso van KPN en bancaire incassodienstverlening in het algemeen.

Dit verhaal heeft zich de afgelopen tijd ontwikkeld van het moment dat ik een nieuwsbericht las, tot een complex probleem dat zich in de maatschappij lijkt vorm te geven.

Om u een goed beeld te geven van de werkelijke situatie, is het nodig om achtereenvolgens een aantal invalshoeken te bekijken.

Onderwerpen

Uitleg: Indien u niet op de hoogte bent van de dienst SwitchPoint Incasso van KPN, dan is het goed als u de introductie leest waarin ik mijn visie op maatschappelijke gevaren beschrijf.

Checklist en actiepunten: als u consument bent met een KPN vastnet telefoonaansluiting, lees dan de checklist met de meest voorkomende sociale en technische risico´s. Deze lijst is niet compleet maar geeft u een goede indruk. Hier vindt u tevens een overzicht met actiepunten die u kunt ondernemen om uw situatie en dat van mede-consumenten veiliger te maken.
Er staan tips voor afmelding.

Feitenanalyse: voor de theoretici onder u heb ik een pagina gemaakt waarop diverse bijdragen van mijzelf en anderene staan, met feiten en analyses over de technische, juridische en maatschappelijke aspecten. Dit is gericht op de veiligheid van de dienst van KPN, en de maatschappelijke wenselijkheid en huidige wetgeving van dergelijke incassodiensten in het algemeen. Hierbij staat een artikel van cryptograaf dr. ir. Rick van Rein over het hacken van SwitchPoint Incasso.

Logboek: ik heb op deze site continu de ontwikkelingen bijgehouden vanaf het moment dat ik het ontdekte. In de tussentijd is mijn betrokkenheid bij de situatie veranderd van verontwaardigde consument tot een analytisch bedrijfsinformatietechnoloog, en ten gevolge daarvan heb ik ook een aantal maal de opzet van deze site aangepast tot de huidige vorm. In mijn logboek leest u terug wat er allemaal gebeurd is.

Correspondentie met KPN: hier vindt u een chronologisch overzicht van mailwisselingen en telefoongesprekken met KPN.

Links: er zijn de nodige publicaties geweest op radio, tv, internet en kranten. Hier vindt u een overzicht van links naar de meest opmerkelijke ervan.